Siemens

Navigation Menu
Related Links

Solid Edge with Synchronous Technology pomaga utorować drogę do nowych rynków zbytu

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego, intuicyjnego oprogramowania 3D CAD firma Rido redukuje liczbę błędów projektowych, przyspiesza procesy przygotowania produkcji i montażu, oszczędzając tym samym czas i pieniądze swoich klientów

Pasja do tworzenia wysokiej klasy konstrukcji elewacyjnych

Firma Rido Planning Consulting Engineering z siedzibą w Poznaniu została utworzona, aby konkurować na współczesnym, globalnym rynku konstrukcji budowlanych. Specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych i metalowych konstrukcjach elewacyjnych.
Realizując projekty w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Dubaju, Rido współpracuje z firmami budowlanymi oraz głównymi wykonawcami, architektami i firmami specjalizującymi się w konstrukcjach elewacji metalowych.

W tych projektach Rido bierze odpowiedzialność za zarządzanie wysoce złożonym procesem projektowania technicznego, podczas którego tworzone są nowe konstrukcje i powiązane z nimi systemy, zgodnie z wieloma wymaganiami i uzgodnieniami. Podczas tych prac współpracuje ze sobą wiele zewnętrznych instytucji, takich jak konsultanci czy różne instytuty badawcze. Odpowiedzialność firmy obejmuje wykonanie analiz strukturalnych oraz wiele innych zadań niezbędnych w trakcie projektowania i budowy nowoczesnych konstrukcji. Firma świadczy także usługi doradcze, nadzoruje prace budowlane związane z elewacjami budynków oraz zajmuje się kontrolują jakości.

Rido może się pochwalić doświadczeniem w tworzeniu efektownych, przeszklonych elewacji, dachów, zadaszeń oraz konstrukcji stalowych. Do najbardziej skomplikowanych projektów firmy należą m.in. Terminal 5 na lotnisku Heathrow pod Londynem, wieżowiec CB31 (AXA) w dzielnicy La Defense w Paryżu, budynki Highlight Towers w Monachium oraz biurowiec Mahler 04 i siedziba firmy Atradius w Amsterdamie. „Projektowanie nowoczesnej fasady budynku niesie ze sobą wiele wyzwań i potencjalnych problemów”, tłumaczy Krzysztof Domiński, Prezes Rido.

Wyzwania biznesowe

Możliwość ekspansji na nowe rynki
Zwiększenie wydajności projektowania
Zwiększenie elastyczności wobec wymagań klientów

Klucz do sukcesu

Zmniejszenie liczby kosztownych błędów projektowych
Wdrożenie funkcjonalności 3D CAD programu Solid Edge with synchronous technology
Etapowe przejście do nowej technologii bez konieczności uczestniczenia w czasochłonnych szkoleniach

Rezultaty

Zwiększenie elastyczności procesu poprzez umożliwienie konstruktorom tworzenia bardziej skomplikowanych projektów
Minimalizacja liczby błędów, szczególnie przy projektowaniu narożników i przegięć fasad
Przyspieszenie procesów przygotowania produkcji dzięki automatycznemu generowaniu programów na obrabiarki CNC

“„Dopasowanie konstrukcji do wizji architekta to zadanie wymagające odpowiedniej wiedzy, umiejętności, narzędzi i czasu. Przy projektowaniu tego typu budowli kluczową rolę odgrywa technologia 3D”.

Tradycyjnie projektanci i inżynierowie używali oprogramowania projektowego 2D jako standardowego narzędzia do projektowania elementów elewacji. Niestety, takie podejście nie pozwalało konstruktorom na przewidywanie potencjalnych problemów, jakie czasami pojawiały się podczas prac budowlanych. Domiński wyjaśnia: „Korzyści z 3D są znacznie większe niż problemy i koszty związane z wykorzystaniem 2D. Solid Edge with synchronous technology pozwala na znacznie szybsze i łatwiejsze wprowadzenie technologii 3D. Mimo to, wciąż jeszcze niewiele firm na świecie potrafi tworzyć dobre projekty w 3D. Kluczem do sukcesu jest nie tylko posiadanie odpowiednich narzędzi, ale także wiedza, umiejętności i doświadczenie”.

Przyjazna hybryda

Firma Rido rozpoczęła poszukiwania oprogramowania 3D do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), które nie tylko spełniałoby wymagania funkcjonalne związane z pracą inżynierską, ale także zapewniałoby firmie możliwość pracy w środowisku międzynarodowym. Było to szczególnie ważne, gdyż w prowadzonych projektach uczestniczą specjaliści z wielu organizacji, którzy mówią różnymi językami i pracują w różnych krajach. Firma szukała rozwiązania, które pozwalałoby na sprawną pracę dużych grup konstruktorów, a przy tym byłoby łatwe w obsłudze i szybko przyniosło korzyści. Zwrot z inwestycji był w tym przypadku czynnikiem szczególnie ważnym.

Biorąc to wszystko pod uwagę, firma Rido zdecydowała się na wprowadzenie sprawdzonego i docenianego w branży konstrukcyjnej rozwiązania 3D – programu Solid Edge with synchronous technology, dostarczanego przez firmę Siemens PLM Software. Solid Edge spełniał wszystkie wymagania techniczne Rido, zapewniając szybkość i elastyczność modelowania bezpośredniego, przy jednoczesnym zachowaniu automatyzacji i precyzji projektowania parametrycznego.

Ponadto Solid Edge dostarcza funkcjonalność projektowania hybrydowego, której firma potrzebowała dla łatwego przejścia z 2D do 3D. Faktycznie użytkownicy mogli robić to etapowo. Rozpoczęli od przekształcenia prostych geometrii 2D w inteligentne modele 3D. Następnie przeszli do projektowania hybrydowego 2D/3D, a dopiero po jego opanowaniu zdecydowali się wykorzystanie pełnych możliwości projektowych oprogramowania. Solid Edge został dostarczony przez partnera Siemens PLM Software, firmę GM System, która wspierała użytkowników w Rido na wszystkich etapach transformacji, zapewniając odpowiednie narzędzia i metodologie ułatwiające realizację całego procesu. Każdy użytkownik indywidualnie decydował, kiedy przejść na kolejny etap. Przyjazny interfejs programu Solid Edge, podobny do narzędzi znanych z Microsoft Office, uczynił wprowadzoną technologię jeszcze bardziej intuicyjną.

Rezultaty

Przyspieszenie tworzenia dokumentacji 2D dla warsztatu, osób zarządzających budową i inwestorów
Zaoszczędzenie klientom około 15 procent czasu realizacji projektu
Redukcja kosztów projektu o około 15 procent
Utorowanie drogi do nowych, globalnych możliwości

"Solid Edge pozwala zaoszczędzić czas podczas programowania obrabiarek."
"Solid Edge zmniejsza ryzyko powstawania błędów na etapie projektowania oraz umożliwia analizę narożników i połączeń fasad biegnących pod różnymi kątami."

Krzysztof Domiński
Prezes
Rido Planning Consulting Engineering

Krzysztof Domiński wyjaśnia znaczenie dokonanej transformacji:

"Podstawowa trudność w wykorzystaniu tego oprogramowania polegała na zasadniczej zmianie stylu naszego myślenia z 2D na 3D. Solid Edge znacznie ułatwił nam to zadanie. Stosunkowo szybko dołączyliśmy do naszej pracy trzeci wymiar, opanowaliśmy narzędzie i zaczęliśmy skutecznie realizować nasze zadania przy wykorzystaniu wszystkich możliwości projektowania 3D."

Torowanie drogi do nowych rynków zbytu

"Solid Edge with synchronous technology znacznie zwiększył możliwości produkcyjne Rido,"

mówi Domiński.

"Solid Edge umożliwia nam tworzenie bardziej skomplikowanych projektów i radzenie sobie z najbardziej wyrafinowanymi pomysłami architektonicznymi, co otwiera przed nami nowe rynki. Są sytuacje, w których nie można wyrysować i zwymiarować pewnych elementów w 2D. Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci nie mają problemów i wszystkie nietypowe elementy są dobrze przygotowane do realizacji."

Co więcej, obecnie projektanci o wiele szybciej wychwytują błędy, niż to miało miejsce w przypadku 2D, kiedy to ujawniały się one dopiero na etapie wykonywania konstrukcji. Dzięki zastosowaniu oprogramowania Solid Edge korzyści odnoszą zarówno firma Rido, jak i jej klienci. Odkąd projekty są przygotowywane w Solid Edge, firmy współpracujące z Rido mogą wykorzystywać dane projektowe na etapie produkcji. Domiński wyjaśnia, „Solid Edge pomógł nam zredukować liczbę błędów projektowych. W efekcie oszczędzamy czas i pieniądze naszych klientów, ponieważ każdy błąd oznacza kosztowane poprawki na etapie prac budowlanych”. Krzysztof Domiński szacuje, że klient uzyskuje o 15 procent szybszy zwrot z inwestycji, jak również 15 procentową redukcję kosztów.

Solid Edge pozwolił również Rido na skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania produkcji. Wynika to z faktu, że wykonany model 3D może być szybko wykorzystany przez oprogramowanie wspomagające wytwarzanie do tworzenia programów sterujących pracą obrabiarek CNC, centrów obróbczych i wycinarek. Równocześnie firma może szybciej przygotowywać dokumentację 2D na potrzeby warsztatu, osób zarządzających budową i inwestorów.

Rozwiązania/Usługi

Oprogramowanie Solid Edge with synchronous technology
www.siemens.com/solidedge

Główny przedmiot działalności klienta

Rido Planing Consulting Engineering zajmuje się projektowaniem elewacji wysokich budynków, współpracując przy tym z firmami budowlanymi, głównymi wykonawcami, architektami oraz firmami, które specjalizują się w metalowych konstrukcjach elewacyjnych. Firma Rido jest szczególnie znana z projektowania elewacji z aluminium, szkła, stali i kamienia.

Siedziba klienta

Poznań
Poland

"Solid Edge with synchronous technology umożliwia nam tworzenie bardziej skomplikowanych projektów i radzenie sobie z najbardziej wyrafinowanymi pomysłami architektonicznymi, co otwiera przed nami nowe rynki"

Krzysztof Domiński
Prezes
Rido Planning Consulting Engineering